onFakt и WinBooks

Импортирайте фактурите на вашите клиенти в WinBooks

Импортирайте фактури onFakt от вашите клиенти в WinBooks

Пряката връзка с WinBooks е в процес на разработване, но вече можете чрез нашите партньори CodaBox и ClearFacts да импортирате неправомерните фактури на вашите клиенти в WinBooks за последващо отчитане.

onFakt.bg за счетоводители е идеалният инструмент за дигитализиране на обмена на документи с вашите клиенти!

Използвайте свой собствен доверен счетоводен пакет, но минимизирайте ръчното въвеждане, като си сътрудничите с вашия клиент чрез onFakt. Неговите фактури, създадени с onFakt, са лесни за прехвърляне в почти всеки счетоводен пакет.

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ!
server room