onFakt и Wolters Kluwer VERO-count

Импортирайте фактури за покупки и продажби onFakt във VERO-Count

Импортирайте фактури onFakt във VERO-Count

VERO-Count не поддържа директни електронни връзки, защото не работи в облака. обаче, onFakt има начини за изпращане на данни по електронен път във файл VERO-Count:

VERO-Count има връзка с нашите партньори Basecone и CodaBox. Акаунтът в onFakt може да изпраща фактури за продажби до Basecone и CodaBox. CodaBox не може да обработва фактури за покупка, но Basecone може. Фактурите могат да се изпращат до VERO-Count от двете платформи и дори автоматично от CodaBox.

Също така е възможно да използвате модула за импортиране на VERO-Count UBL за импортиране на UBL фактури. След това onFakt създава тези файлове и ги експортира във VERO-count. По-нататъшната обработка може да се извърши и чрез синхронизиране с облачна услуга или собствен сървър.

onFakt и Wolters Kluwer VERO-count

onFakt.bg за счетоводители е идеалният инструмент за дигитализиране на обмена на документи с вашите клиенти!

Използвайте свой собствен доверен счетоводен пакет, но минимизирайте ръчното въвеждане, като си сътрудничите с вашия клиент чрез onFakt. Неговите фактури, създадени с onFakt, са лесни за прехвърляне в почти всеки счетоводен пакет.

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ!
server room