UBL.BE и E-FFF.BE износ и внос с enFact

Универсални файлове с фактури от enFact

Експортирайте и импортирайте фактури onFakt във формат UBL.BE и E-FFF

UBL.BE и неговият предшественик E-FFF.BE са универсални файлове с фактури. Почти всеки счетоводен пакет може да импортира тези файлове с разширението на файла .xml. Те съдържат данните за фактурите в цифров формат, но също така и като оригинален PDF файл. Тъй като данните са напълно четливи, разпознаването не е необходимо, тъй като всички данни се четат на 100% точно. Тези UBL файлове избягват ръчно влизане в счетоводния софтуер.

В onFakt всички фактури и кредитни бележки, както за покупки, така и за продажби, могат да бъдат експортирани и в двата формата. Това гарантира лесно сътрудничество с акаунти в onFakt.

onFakt.bg за счетоводители е идеалният инструмент за дигитализиране на обмена на документи с вашите клиенти!

Използвайте свой собствен доверен счетоводен пакет, но минимизирайте ръчното въвеждане, като си сътрудничите с вашия клиент чрез onFakt. Неговите фактури, създадени с onFakt, са лесни за прехвърляне в почти всеки счетоводен пакет.

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ!
server room