Syscom Silicon Financial

Импортирайте фактури onFakt в Syscom Silicon Financial

Импортирайте фактури onFakt в Syscom Silicon Financial

Syscom Silicon Financial е пряко свързана с onFakt, което осигурява много ефективна връзка. Разбира се, възможно е да се работи и чрез обмен на файлове в клас, но това изисква повече ръчна работа.

Директна връзка (onFakt → Syscom Silicon Financial)

Syscom Silicon Financial разработи своя връзка с onFakt, което прави прехвърлянето на фактури между onFakt и Syscom Silicon Financial много лесно. След като настроите връзката веднъж, е възможно да кликнете върху 1 бутон в Silicon Financial, за да импортирате незабавно всички фактури! Много удобна функция, която осигурява гладка и ефективна обработка.

onFakt.bg за счетоводители е идеалният инструмент за дигитализиране на обмена на документи с вашите клиенти!

Използвайте свой собствен доверен счетоводен пакет, но минимизирайте ръчното въвеждане, като си сътрудничите с вашия клиент чрез onFakt. Неговите фактури, създадени с onFakt, са лесни за прехвърляне в почти всеки счетоводен пакет.

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ!
server room