Синхронизиране на enFact с Google Drive

Синхронизирайте документите enFact с Google Диск

Синхронизирайте документи с Google Диск

Вашият счетоводен акаунт в onFakt може да бъде свързан с вашия акаунт в Google Диск. onFakt автоматично синхронизира всички документи от всички файлове, до които имате достъп, с вашия Google Drive в папката „onFakt“ под „Приложения“. Файловете се синхронизират във формат PDF, както и във формат UBL или E-FFF, което улеснява обмена на UBL файлове с вашите клиенти. Тези UBL файлове могат да бъдат импортирани в почти всеки счетоводен пакет за по-нататъшна обработка.

Когато инсталирате и приложението Google Drive на вашия компютър, Google Drive синхронизира локална папка на вашия компютър с онлайн файловете, така че UBL файловете всъщност също се синхронизират директно на вашия компютър. Това означава, че вече дори не е нужно да изтегляте документите онлайн чрез Google Drive, но те веднага са на вашия компютър.

onFakt.bg за счетоводители е идеалният инструмент за дигитализиране на обмена на документи с вашите клиенти!

Използвайте свой собствен доверен счетоводен пакет, но минимизирайте ръчното въвеждане, като си сътрудничите с вашия клиент чрез onFakt. Неговите фактури, създадени с onFakt, са лесни за прехвърляне в почти всеки счетоводен пакет.

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ!
server room