Синхронизация на информация onFakt с Dropbox

dropbox

Вашият акаунт на счетоводител в onFakt може да бъде свързан с вашия акаунт в Dropbox. след това onFakt автоматично синхронизира всички документи от файловете в папката „onFakt“ под „Приложения“.

Вашият акаунт на счетоводител в onFakt може да бъде свързан с вашия акаунт в Dropbox. след това onFakt автоматично синхронизира всички документи на всички файлове, до които имате достъп, в папката „onFakt“ под „Приложения“. в Dropbox Файловете се синхронизират във формат PDF, както и във формат UBL или E-FFF, което улеснява обмена на UBL файлове с вашите клиенти. Почти всеки счетоводен пакет приема тези файлове за по-нататъшна обработка.

Когато инсталирате и приложението Dropbox на вашия компютър, Dropbox синхронизира локална папка на вашия компютър с онлайн файловете, така че UBL файловете да попаднат директно на вашия компютър. Това означава, че вече не е нужно дори да изтегляте документите чрез Dropbox, но те веднага са достъпни локално.

onFakt.bg за счетоводители е идеалният инструмент за дигитализиране на обмена на документи с вашите клиенти!

Използвайте свой собствен доверен счетоводен пакет, но минимизирайте ръчното въвеждане, като си сътрудничите с вашия клиент чрез onFakt. Неговите фактури, създадени с onFakt, са лесни за прехвърляне в почти всеки счетоводен пакет.

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ!
server room