onFakt и Wolters Kluwer Adsolut

Импортирайте фактури onFakt от вашите клиенти в Adsolut

Импортирайте фактури от вашите клиенти в Adsolut

Тъй като Adsolut не работи в облака, той не може да се справи с директни връзки, включително onFakt. Но можете да предавате електронна информация на Adsolut и по други начини:

> Фактурите за продажби могат да се изпращат до CodaBox, където се събират с Adsolut
> ClearFacts може да регистрира фактури за покупки и продажби, където Adsolut може да ги събира и обработва допълнително.

onFakt.bg за счетоводители е идеалният инструмент за дигитализиране на обмена на документи с вашите клиенти!

Използвайте свой собствен доверен счетоводен пакет, но минимизирайте ръчното въвеждане, като си сътрудничите с вашия клиент чрез onFakt. Неговите фактури, създадени с onFakt, са лесни за прехвърляне в почти всеки счетоводен пакет.

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ!
server room