Adix Business Software и onFakt

Импортирайте фактури onFakt в Adix

Импортирайте фактури onFakt в Adix

Adix не е счетоводна програма в облака, което означава, че onFakt не може да създаде директна връзка. Има обаче няколко опции за прехвърляне на фактури от onFakt към Adix:

Adix е свързан с нашия партньор CodaBox и може да събира фактури за продажба от там. Освен това Adix има модул за импортиране на UBL, за да може да импортира UBL, генериран от onFakt. Можете да имате тези файлове автоматично синхронизирани на вашия собствен сървър, чрез облачна услуга или експортирани директно от onFakt.

onFakt.bg за счетоводители е идеалният инструмент за дигитализиране на обмена на документи с вашите клиенти!

Използвайте свой собствен доверен счетоводен пакет, но минимизирайте ръчното въвеждане, като си сътрудничите с вашия клиент чрез onFakt. Неговите фактури, създадени с onFakt, са лесни за прехвърляне в почти всеки счетоводен пакет.

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ!
server room