onFakt и Exact ProAcc

Импортирайте фактури за onFakt в Exact ProAcc

Импортирайте фактури за onFakt в Exact ProAcc

Exact ProAcc не функционира в облака, така че onFakt не може да установи пряка връзка с този счетоводен софтуер. Има обаче няколко опции за прехвърляне на фактури от onFakt към файл Exact ProAcc:

Exact ProAcc се свързва добре с CodaBox и може да извлече фактури за продажби, които onFakt изпраща на CodaBox. Exact ProAcc също има модул за импортиране на UBL, който прави възможно импортирането на onFakt UBL файлове. Можете да имате тези файлове автоматично синхронизирани на вашия собствен сървър, чрез облачна услуга или експортирани директно от onFakt.

onFakt и Exact ProAcc

onFakt.bg за счетоводители е идеалният инструмент за дигитализиране на обмена на документи с вашите клиенти!

Използвайте свой собствен доверен счетоводен пакет, но минимизирайте ръчното въвеждане, като си сътрудничите с вашия клиент чрез onFakt. Неговите фактури, създадени с onFakt, са лесни за прехвърляне в почти всеки счетоводен пакет.

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ!
server room