onFakt и Sage BOB50

Импортирайте фактури onFakt в Sage BOB50

Импортирайте фактури onFakt в Sage BOB50

Sage BOB50 не функционира в облака, така че onFakt не може да установи пряка връзка със Sage BOB50. Има обаче много опции за прехвърляне на фактури от onFakt към Sage BOB50 файл:

Sage работи съвместно с ClearFacts върху платформата за подаване „Sage Cloud Demat“. Тъй като onFakt е свързан с ClearFacts, тази връзка може да се използва за предаване на информация чрез "Sage Cloud Demat". Sage може също да извлича onFakt фактури за продажби чрез Codabox. Разбира се, може да се използва и класическият импорт на UBL файлове. UBL файловете могат да се синхронизират директно от onFakt export с вашия собствен сървър или услуга за съхранение в облак.

onFakt.bg за счетоводители е идеалният инструмент за дигитализиране на обмена на документи с вашите клиенти!

Използвайте свой собствен доверен счетоводен пакет, но минимизирайте ръчното въвеждане, като си сътрудничите с вашия клиент чрез onFakt. Неговите фактури, създадени с onFakt, са лесни за прехвърляне в почти всеки счетоводен пакет.

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ!
server room