Венеция Unit4 и onFakt

Импортирайте неверните фактури в Unit4

Импортирайте фактури за onFakt в Unit4

Venice Unit4 не работи в облака, така че няма необходимите функции за обмен на данни напълно автоматично чрез директни връзки. Има обаче и други опции за прехвърляне на фактури по електронен път от onFakt във файл Unit4:

Венеция от Unit4 е свързана с нашите партньори Basecone и CodaBox. Акаунтът в onFakt може да прехвърля фактури за продажби и към двете чрез тази връзка, но CodaBox не може да обработва фактури за покупка. Фактурите, препратени до Basecone, могат да бъдат резервирани допълнително към Unit4. Тази програма автоматично извлича информацията от CodaBox.

Модулът за импортиране на Unit4 може също да импортира UBL фактури. onFakt произвежда тези UBL файлове и ги експортира за автоматична синхронизация с облачна услуга или собствен сървър.

onFakt.bg за счетоводители е идеалният инструмент за дигитализиране на обмена на документи с вашите клиенти!

Използвайте свой собствен доверен счетоводен пакет, но минимизирайте ръчното въвеждане, като си сътрудничите с вашия клиент чрез onFakt. Неговите фактури, създадени с onFakt, са лесни за прехвърляне в почти всеки счетоводен пакет.

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ!
server room