Синхронизирайте несъвместимо с One Drive

Синхронизирайте документи onFakt и с One Drive

Също така синхронизирайте документи enFact с One Drive

Вашият счетоводен акаунт в onFakt може да бъде свързан с вашия акаунт в One Drive. след това onFakt автоматично синхронизира всички документи от файловете, до които имате достъп, с вашия One Drive в папката „onFakt“ под „Приложения“. Файловете се синхронизират в PDF формат, както и в UBL или E-FFF, което улеснява обмена на UBL файлове с клиентите. Почти всеки счетоводен пакет може да импортира UBL файлове за по-нататъшна обработка.

Когато инсталирате и приложението One Drive на вашия компютър, One Drive синхронизира локална папка на вашия компютър с онлайн файловете, така че UBL файловете всъщност се синхронизират директно на вашия компютър или Mac. Това означава, че дори не е нужно да изтегляте документи онлайн, защото те веднага ще бъдат на вашия компютър.

onFakt.bg за счетоводители е идеалният инструмент за дигитализиране на обмена на документи с вашите клиенти!

Използвайте свой собствен доверен счетоводен пакет, но минимизирайте ръчното въвеждане, като си сътрудничите с вашия клиент чрез onFakt.bg. Неговите фактури, създадени с onFakt.bg, са лесни за прехвърляне в почти всеки счетоводен пакет.

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ!
server room