Синхронизация с One Drive

Синхронизирайте документи с One Drive

Синхронизирайте документи с One Drive

Вашият счетоводен акаунт в onFakt може да бъде свързан с вашия One Drive акаунт. onFakt автоматично синхронизира всички документи от всички файлове, до които имате достъп с вашия One Drive в папката "onFakt" под "Приложения". Файловете се синхронизират в PDF формат, както и в UBL xml формат, което улеснява обмена на UBL файлове с вашите клиенти. Тези UBL файлове могат да бъдат импортирани в почти всеки счетоводен пакет за по-нататъшна обработка. Когато инсталирате и приложението One Drive на вашия компютър, One Drive синхронизира локална папка на вашия компютър с онлайн файловете, така че UBL файловете всъщност също се синхронизират директно на вашия компютър. Това означава, че вече дори не трябва да изтегляте документите онлайн чрез One Drive, но те веднага се съхраняват на вашия компютър.

onFakt.bg за счетоводители е идеалният инструмент за дигитализиране на обмена на документи с вашите клиенти!

Използвайте свой собствен доверен счетоводен пакет, но минимизирайте ръчното въвеждане, като си сътрудничите с вашия клиент чрез onFakt.bg. Неговите фактури, създадени с onFakt.bg, са лесни за прехвърляне в почти всеки счетоводен пакет.

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ!
server room