Обиколка с екскурзовод

onFakt за счетоводители

Свържете клиентските файлове и използвайте onFakt, за да разрешите сами ограниченията във времето

От вашия акаунт на счетоводител вие също създавате акаунти за вашите клиенти или свързвате съществуващите им акаунти с вашия. С достъп до тези акаунти можете да проследявате състоянието на документите в реално време и да събирате и обработвате сами фактури по различни начини във вашия собствен счетоводен пакет. Това е идеалното решение за клиенти, които чакат (твърде) дълго, за да изпратят фактури и други документи и следователно остават без време.

Лесно обработвайте собствения си счетоводен пакет

onFakt е програма за предприемачи, а не счетоводен пакет. Вие правите истинското счетоводство със собствена програма, но onFakt гарантира, че клиентите ви подготвят правилни документи и ви ги предоставят бързо. Вие коригирате потока на обработка според това, което най-много ви подхожда и вашата собствена счетоводна програма.

Удобен инструмент за вашите клиенти

onFakt е много полезен софтуерен пакет за много предприемачи. Той гарантира, че те управляват и следят по-добре собствената си администрация, което веднага опростява работата ви поради по-малко грешки и по-бързо подаване на документи. Грешни номера на поредици, грешки при изчисляването на ДДС, липсващи номера на фактури ... остават в миналото.

Тъй като непрактиката се прави за предприемачи и не е продължение на счетоводен пакет, използваните термини остават разбираеми за предприемачите, без да се използват трудни финансови условия или техники за тях. Лесното използване е правило.

Помогнете onFakt да расте

Когато препоръчвате на нашите клиенти onFakt, вие подкрепяте растежа ни. Ето защо получавате хубава комисионна за привличане на клиенти.

onFakt.bg за счетоводители е идеалният инструмент за дигитализиране на обмена на документи с вашите клиенти!

Използвайте свой собствен доверен счетоводен пакет, но минимизирайте ръчното въвеждане, като си сътрудничите с вашия клиент чрез onFakt.bg. Неговите фактури, създадени с onFakt.bg, са лесни за прехвърляне в почти всеки счетоводен пакет.

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ!
server room