Синхронизация с Google Drive

Синхронизирайте документи с Google Drive

Синхронизирайте документи с Google Drive

Вашият счетоводен акаунт в onFakt може да бъде свързан с вашия Google Drive акаунт. onFakt автоматично синхронизира всички документи от всички файлове, до които имате достъп с вашия Google Диск в папката "onFakt" под "Приложения". Файловете се синхронизират в PDF формат, както и в UBL xml формат, което улеснява обмена на UBL файлове с вашите клиенти. Тези UBL файлове могат да бъдат импортирани в почти всеки счетоводен пакет за по-нататъшна обработка. Когато инсталирате и приложението Google Drive на вашия компютър, Google Drive синхронизира локална папка на вашия компютър с онлайн файловете, така че UBL файловете всъщност се синхронизират директно на вашия компютър. В резултат на това вече дори не е нужно да изтегляте документите онлайн чрез Google Drive, но те веднага се съхраняват на вашия компютър.

onFakt.bg за счетоводители е идеалният инструмент за дигитализиране на обмена на документи с вашите клиенти!

Използвайте свой собствен доверен счетоводен пакет, но минимизирайте ръчното въвеждане, като си сътрудничите с вашия клиент чрез onFakt.bg. Неговите фактури, създадени с onFakt.bg, са лесни за прехвърляне в почти всеки счетоводен пакет.

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ!
server room