Синхронизация с Dropbox

dropbox

Синхронизирайте документи с Dropbox

Вашият счетоводен акаунт в onFakt може да бъде свързан с вашия Dropbox акаунт. onFakt автоматично синхронизира всички документи от всички файлове, до които имате достъп с вашия Dropbox в папката "onFakt" под "Приложения". Файловете се синхронизират в PDF формат, както и в UBL xml формат, което улеснява обмена на UBL файлове с вашите клиенти. Тези UBL файлове могат да бъдат импортирани в почти всеки счетоводен пакет за по-нататъшна обработка. Когато инсталирате и приложението Dropbox на вашия компютър, Dropbox синхронизира локална папка на вашия компютър с онлайн файловете, така че UBL файловете всъщност се синхронизират директно на вашия компютър. Това означава, че вече дори не трябва да изтегляте документите онлайн чрез Dropbox, но те веднага се съхраняват на вашия компютър.

onFakt.bg за счетоводители е идеалният инструмент за дигитализиране на обмена на документи с вашите клиенти!

Използвайте свой собствен доверен счетоводен пакет, но минимизирайте ръчното въвеждане, като си сътрудничите с вашия клиент чрез onFakt.bg. Неговите фактури, създадени с onFakt.bg, са лесни за прехвърляне в почти всеки счетоводен пакет.

СЪЗДАЙ ПРОФИЛ!
server room