Какво е UBL?

UBL е съкращение от „универсален бизнес език“. Това е стандартният формат за електронно фактуриране. Той съдържа данните от вашия документ в XML файл, който може бързо да се обработва от компютър.

Какви са предимствата на UBL?

Счетоводна програма може бързо да прочете файла и да обработи информацията (от вашата фактура например). Ако експортирате вашите фактури от onFakt във формат UBL, можете да ги прехвърлите на вашия счетоводител. След това той/тя може лесно да ги прочете и обработи в своята програма.

Как работи интеграцията с UBL?

В onFakt можете да изберете документа, който да трансформирате в UBL файлове. Просто ги маркирайте, щракнете върху бутона за експортиране и ги изтеглете на вашия компютър за препращане.