Какво е PEPPOL?

PEPPOL е мрежа, организирана от Европейския съюз, за обмен на е-фактури (електронни фактури). onFakt автоматично трансформира вашата фактура в електронна фактура, която може да бъде изпратена чрез мрежата на PEPPOL.

Какви са предимствата на интегрирането с PEPPOL?

Изпращането и получаването на електронни фактури опростява обработката на тези документи. Една електронна фактура може лесно да бъде конвертирана за обработка чрез софтуерен инструмент за фактуриране. По-често държавните органи изискват фактури да им бъдат изпратени с помощта на PEPPOL: с onFakt това се случва без усилие.

Как работи интеграцията с PEPPOL?

Регистрацията в мрежата на PEPPOL е безплатна и се основава на вашата фирмена регистрация или ДДС номер. Вашата фактура се трансформира автоматично във формат за електронно фактуриране и се изпраща в мрежата само с едно кликване. Можете също да получавате фактури чрез PEPPOL: те автоматично се импортират и обработват в onFakt.