onFakt API

Свържете своя собствен софтуер с onFakt API

Свържете своя собствен софтуер с onFakt API

API onFakt предлага на програмистите възможността да свържат свой собствен софтуер с onFakt. Например, можете автоматично да създавате клиенти или фактури в onFakt от данните във вашите собствени програми или да извличате клиентски данни от onFakt за повторна употреба. Класически пример е свързването на вашия собствен уеб магазин с onFakt, за да създадете клиентско досие и съответна фактура в onFakt за поръчка, пристигнала през вашия уеб магазин.

Свържете своя собствен софтуер с onFakt API

Готови ли сте да работите по-ефективно ?!

Създайте своя акаунт сега, регистрирайте задължителната информация, която искате да виждате във вашите фактури и създайте първата си фактура след няколко минути! Първите 14 дни са безплатни и без задължение, за да опознаете силната, пълна функционалност н

Започнете безплатен пробен период!
server room